Βέτο της Αθήνας σε κοινή δήλωση της ΕΕ για την Κίνα

Στις 17 Ιουνίου 2017 η Ελλάδα εμπόδισε κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσγς στα Ηνωμένα Εθνη που ήταν κριτική απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κοινή θέση της Ευρώπης στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διπλωματικές πηγές της Αθήνας επισημαίνουν ότι θεωρούν αντιπαραγωγική την τακτική που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την επιλεκτική κριτική έναντι συγκεκριμένων μόνο χωρών, καθώς κάτι τέτοιο «δεν βοηθάει στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές ούτε στις σχέσεις τους με τη Ευρωπαϊκή Ένωση».