Μεγάλο περιθώριο για περισσότερους Κινέζους τουρίστες στην Ελλάδα

Ο τουρισμός αποτελεί την κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τα επόμενα 8-10 χρόνια, οι διεθνείς επισκέπτες στην Ελλάδα θα φτάσουν τα 22-24 εκατομμύρια με παράλληλη αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Συγκεκριμένα, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στο AEΠ σε σχέση µε το 2013 θα είναι 45-48 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 16 δισεκατομμύρια περισσότερα. Επίσης, θα δημιουργηθούν περίπου 300.000 περισσότερες θέσεις εργασίας.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η σημασία της Κίνας για την στήριξη του ελληνικού τουρισμού είναι μεγάλη, λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη τον τεράστιο πληθυσμό της χώρας. Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. 28.328 Κινέζοι τουρίστες – με χώρα αναχώρησής τους την Κίνα – επισκέφθηκαν την Ελλάδα to 2013 έναντι 12.203 το 2012 και 15.838 το 2011. Καθώς οι Κινέζοι τουρίστες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη επισκέπτονται συνήθως δύο ή τρεις χώρες, ο αριθμός όσων έρχονται στην Ελλάδα είναι ετησίως μεγαλύτερος. Πολλοί από αυτούς φθάνουν στην Ελλάδα μέσω άλλων ευρωπαϊκών προορισμών.

Το περιθώριο για αύξηση των αφίξεων Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια είναι πολύ μεγάλο. Όπως δείχνει έρευνα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον Παγκόσμιο Τουρισμό, ο αριθμός των Κινέζων τουριστών που έχουν πραγματοποιήσει διεθνή ταξίδια έχει αυξηθεί από 10 εκατομμύρια το 2000 σε 97,3 εκατομμύρια το 2013. Όσον αφορά το ποσό που έχουν συνολικά ξοδέψει το 2013 σε παγκόσμιο επίπεδο; Αυτό αγγίζει τα 129 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων των Αμερικανών τουριστών.