Παγκόσμιο Εμπόριο: Επέκταση Κίνας, οπισθοχώρηση ΕΕ

World Trade (2)Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Οικονομία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στις τάσεις στην διεθνή εμπορική δραστηριότητα, κατά την ανάλυση των εξελίξεων στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ερευνητή του ΚΕΠΕ Δρα Χρήστο Τριαντόπουλο, «[…] το σχετικό μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά εμπορίου (αγαθών και υπηρεσιών) από κοντά στο 20% για την περίοδο 2000-2007 έπεσε σε επίπεδα κοντά στο 15% τα τελευταία χρόνια, την ώρα που η αντίστοιχη επίδοση της Κίνας πλησίασε τα επίπεδα του 15% το 2013 από αρκετά χαμηλότερα του 5% το 2000 […]».

Χρήστος Τριαντόπουλος

Χρήστος Τριαντόπουλος

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2013, αν και έχει συρρικνωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η ΕΕ είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο παγκόσμιο εμπόριο τόσο στις εξαγωγές υπηρεσιών (25,2% του συνόλου) όσο και στις εξαγωγές αγαθών (15,3% του συνόλου). Όσον αφορά την Κίνα, η εντονότερη δραστηριότητά εντοπίζεται –όπως ήταν αναμενόμενο- στις εξαγωγές αγαθών, όπου το 2013 κατείχε το 14,7% του συνόλου, ενώ σημαντικό είναι και το μερίδιό της επί του συνόλου των εισαγωγών αγαθών που ανήλθε στο 12,9%. Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά στις υπηρεσίες, αλλά σημαντικά, καθώς παρουσιάζουν δυναμική. Ειδικότερα, το μερίδιο των εισαγωγών υπηρεσιών της Κίνας επί του συνόλου παγκοσμίων έφτασε το 2013 στο 9,7% και το αντίστοιχο μερίδιο εξαγωγών στο 5,8%.

Λαμβάνονας υπόψη τα στοιχεία αυτά, ο Χρήστος Τριαντόπουλος σημειώνει ότι «[…] εάν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα, αφενός αναπτύσσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αγαθά έντασης γνώσης και προωθούν την έρευνα και τεχνολογία και αφετέρου διαμορφώνουν μία μεγάλη και απαιτητική εσωτερική αγορά, καθίσταται επιτακτική η προσήλωση της ευρωπαϊκής οικονομίας στην ανάκαμψη και διεύρυνση του ρόλου της στο παγκόσμιο εμπόριο […]».

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.