Αυξάνονται οι φόροι της ναυτιλίας στην Κίνα – «μαξιλάρι» για τις ελληνικές εταιρίες

gx-deloitte-logo-global

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στο φορολογικό σύστημα των ναυτιλιακών μεταφορών της Κίνας, σύμφωνα με τις οποίες θα επιβάλλεται επιπλέον φορολόγηση για τις διαδρομές εντός των κινέζικων χωρικών υδάτων. Ο σκοπός του νέου φόρου που λέγεται «Περιφερειακά μέτρα για τη συλλογή φόρων των μη-κατοίκων φορολογουμένων που εμπλέκονται στις διεθνείς μεταφορές» είναι να ενισχυθεί η φορολόγηση των ξένων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Μέχρι πρόσφατα, η Κίνα φορολογούσε μόνο τις διαδρομές σε διεθνή ύδατα με φόρο 1,25%, τώρα όμως η φορολόγηση αυτή διευρύνεται και στις εγχώριες διαδρομές, ενώ θα αυξηθεί σημαντικά. Πλέον, τα καράβια που πλέουν σε διεθνείς γραμμές προς τα κινέζικα λιμάνια θα πληρώνουν επιπλέον φόρο 25% επί των κερδών.

Η Ελλάδα, καθώς έχει υπογράψει με την Κίνα συμφωνία για τη «Διπλή Φορολόγηση» προστατεύεται από τους επιπλέον φόρους όταν τα πλοία της χρησιμοποιούν τα κινέζικα λιμάνια. Όμως, με το νέο φόρο, θα πρέπει όλες οι εταιρίες να προβούν σε συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να συνεχίσει να ισχύει αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση, διαδικασίες οι οποίες αναμένεται να επιβαρύνουν οικονομικά τις εταιρίες, σε πολύ μικρό βαθμό όμως σε σχέση με το σύνολο του φόρου.

Ο  Θωμάς Λεβέντης, συνεργάτης της Deloitte για φορολογικά θέματα, εξηγεί στο chinaandgreece ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες «θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο επίπεδο της Κινεζικής νομοθεσίας, ώστε μόλις εκδοθούν οδηγίες αναφορικά με τα έντυπα που πρέπει να προσκομίζουν, να απαλλάσσονται επί τη βάσει των διεθνών συμφωνιών και να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν».

Σε περίπτωση δε που δεν επέλθει συμφωνία εξαίρεσης, «οι ελληνικές ναυτιλιακές θα επιβαρυνθούν σε ποσοστό 3,75% επί του ναύλου», αλλά «το κόστος θα μπορέσει να υπολογιστεί μόλις καθοριστούν με ακρίβεια οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι ελληνικές εταιρείες ώστε να επιτυγχάνουν την απαλλαγή».

Σωτήρης Σκουλούδης