«2014: Η χρονιά της Κίνας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στην Κίνα»

korkidisΟ κ. Βασίλης Κορκίδης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού εμπορίου. Έχοντας προσωπική εμπειρία από τη διεύθυνση  οικογενειακής επιχείρησης με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πλοίων και βιομηχανίας, προσπαθεί πλέον ως πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά να φέρει σε πέρας μία αποστολή ακόμα πιο δύσκολη. Να συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη και ενίσχυση του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Για τον κ. Κορκίδη, η σύσφιγξη των σινοελληνικών σχέσεων αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Όπως, μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά στο chinaandgreece, «το 2014 είναι η χρονιά της Κίνας στην Ελλάδα και η χρονιά της Ελλάδας στην Κίνα». Οι επίσημες επισκέψεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκατέρωθεν επιβεβαιώνουν ότι η συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου βρίσκεται πλέον «σε άλλο επίπεδο». Κατά την άποψη του κου Κορκίδη, «ο αλληλοσεβασμός των δύο λαών αποτελεί εγγύηση και εφαλτήριο για την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Κίνας στο μέλλον».

Όσον αφορά, μάλιστα, την ελληνική οικονομία, ο ίδιος θεωρεί πως οι κινεζικές επενδύσεις έχουν διπλό όφελος. Από τη μία πλευρά, επιβεβαιώνουν τη διάθεση του Πεκίνου να στηρίξει την Ελλάδα αλλά και την πεποίθηση του ότι το χειρότερο τμήμα της κρίσης βρίσκεται στο παρελθόν. Και από την άλλη, οι κινεζικές επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση στην Ελλάδα, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας και τονώνοντας το ελληνικό ΑΕΠ.