Ο Alan Beattie γράφει στους FT ότι η Κίνα δεν πρόκειται να δανείσει μεγάλα ποσά στην Αθήνα

FTΣε άρθρο που έγραψε στην εφημερίδα Financial Times στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ο Alan Beattie υποστηρίζει ότι η Κίνα δεν ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε πιθανό μεγάλο δανεισμό προς την Ελλάδα. Κατά την άποψη, η Κίνα έχει συμφέρον για την προστασία και ίσως την επέκταση των επενδύσεων της στην Ελλάδα, αλλά τα σχετικά ποσά είναι πολύ μικρά σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο χρέος χρέος. Ο Alan Beattie, τελικά, εξηγεί ότι ακόμη και αν προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του 67% Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, τα χρήματα που θα επενδυθούν είναι συγκριτικά λίγα φτάνοντας σε ένα ποσό χαμηλότερο του € 1 δισεκατομμυρίου.