Συνεργασία Alpha Bank China UnionPay

Alpha Bank Numismatic collection

Alpha Bank Numismatic collection

Εδώ και λίγο καιρό η Alpha Bank έχει ξεκινήσει συνεργασία με την China UnionPay (CUP), τον μεγαλύτερο εκδότη καρτών στον κόσμο, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν και στηρίζοντας την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank έχει υπογράψει συμφωνία με την UnionPay International, θυγατρική της China UnionPay, που αναπτύσσει τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου. Η China Union Pay διαθέτει άνω των 4,2 δισεκατομμυρίων κάρτες πληρωμών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές σε περισσότερες από 140 χώρες.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την αποδοχή των καρτών UnionPay, τόσο στο δίκτυο των τερματικών POS των συνεργαζομένων με την Alpha Bank επιχειρήσεων, όσο και στο δίκτυο των ΑΤΜ της Τραπέζης. Με την αποδοχή των καρτών UnionPay, δίδεται η δυνατότητα στις συνεργαζόμενες με την Alpha Bank επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών και την πελατειακή τους βάση, με ένα κοινό υψηλής συναλλακτικής συμπεριφοράς, το οποίο αυξάνεται με ταχύ ρυθμό σε ετήσια βάση. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, στηρίζοντας τους Πελάτες της και συμβάλλοντας στην τόνωση της αγοράς.