H Διακήρυξη των Αθηνών για τη σύσταση του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών

Source: MFA, Greece

Source: MFA, Greece

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η Α.Ε. κ. Wang Yi, της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η Α.Ε. κ. Sameh Shoukry, της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Α.Ε. κ. Νίκος Κοτζιάς, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η Α.Ε. Δρ. Μohammad Javad Zarif, της Δημοκρατίας του Ιράκ, η Α.Ε. κ. Ibrahim AL-Eshaiker Al-Jaafari, της Ιταλικής Δημοκρατίας, η A.E. κ. Angelino Alfano, ο Υπουργός Πολιτισμού της Δημοκρατίας του Περού, η Α.Ε. κ. Salvador Alejandro Jorge del Solar και η Υφυπουργός Εξωτερικών του Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας, Δρ. Guadalupe Palomeque de la Cruz,

Αναφερόμενοι στην κληρονομιά των μεγάλων αρχαίων πολιτισμών των κρατών που εκπροσωπούν και τη διεθνή απήχηση κάθε πολιτισμού ξεχωριστά,
Υπογραμμίζοντας ότι ο αντίκτυπος αυτών των πολιτισμών, υπερβαίνοντας τον χρόνο, είναι πανταχού παρών και παραμένει επίκαιρος μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας αποφασιστικά την πορεία της ανθρωπότητας,

Θεωρώντας τον πλούτο και τον πλουραλισμό των πολιτισμών ως σπουδαία κληρονομιά του ανθρώπινου είδους και ως ουσιαστική σωρευτική συνεισφορά που συνεχώς εμπλουτίζει τον συλλογικό ανθρώπινο πολιτισμό, καθ’ όλη τη ροή της ιστορίας, αλλά και στις μέρες μας,

Έχοντας κατά νου ότι οι πολιτισμοί κατά την πορεία της ανθρωπότητας δεν έπαψαν να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους,

Υποστηρίζοντας το ολυμπιακό ιδεώδες, την ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, καθώς και το αθλητικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα ως μέσα προώθησης της επικοινωνίας, της φιλίας και της αμοιβαίας κατανόησης,

Λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα μεταβαλλόμενες και σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος, όπως είναι η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση, ο εξτρεμισμός, η βία, ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις, η ξενοφοβία και άλλες συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας,

Τασσόμενοι σθεναρά υπέρ των φιλικών σχέσεων και του συνεχούς διαλόγου μεταξύ των χωρών, καθώς και υπέρ της ανάγκης διεθνούς συνεργασίας και κατανόησης ως μέσων για την αντιμετώπιση των πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων,

Τονίζοντας ότι κάθε Κράτος αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του και υπογραμμίζοντας την θετική συνεισφορά της διεθνούς συνεργασίας με το εκάστοτε Κράτος -σε συνέχεια αιτήματός του και βάσει των σχετικών προτεραιοτήτων- συμπεριλαμβανομένης εκείνης που προσφέρεται μέσω της UNESCO και άλλων συναφών εξειδικευμένων πρακτορείων, προγραμμάτων και ταμείων των Ηνωμένων Εθνών,

Εκφράζοντας λύπη για το γεγονός ότι οι ένοπλες συρράξεις έχουν καταστεί αφενός, σοβαρή απειλή για την ακεραιότητα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς και αφετέρου, αιτία παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από τις περιοχές όπου μαίνονται ένοπλες συρράξεις,

Αφοσιωμένοι στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κάθε μελλοντικής καταστροφής αρχαιολογικών χώρων και αγαθών ευρύτερης πολιτιστικής κληρονομιάς από τρομοκρατικές ενέργειες,

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας για την αντιμετώπιση και την αποτελεσματική πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και τη διασφάλιση της αποκατάστασης και της ασφαλούς επιστροφής τους στις χώρες προέλευσης,

Υπενθυμίζοντας τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και αγαθών, καθώς και τις σχετικές Αποφάσεις της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO,

Επαναδιατυπώνοντας τη σθεναρή τους στήριξη στον πρωτεύοντα ρόλο της UNESCO για την προώθηση της προστασίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς,

Αναγνωρίζοντας τον πολιτισμό και την πολιτιστική διπλωματία ως ήπιες και έξυπνες μορφές ισχύος, αλλά και ως βασικά συστατικά των διεθνών σχέσεων και συμφωνώντας ότι ο πολιτισμός μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης,

Τόνισαν:

Την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών μέσω συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της κατανόησης, της αναγνώρισης και της ανοχής μεταξύ των πολιτισμών και των λαών.

Τη σημασία της χρήσης του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών ως ισχυρού εργαλείου διπλωματίας, συμβάλλοντας στη γεφύρωση των χασμάτων και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης.

Την προώθηση της Πρωτοβουλίας Belt and Road για τη διεθνή συνεργασία, μεταξύ άλλων, η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του πολιτισμικού διαλόγου και θα ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ των λαών.

Τη βούλησή τους να ισχυροποιήσουν τη συνεργασία επί πολιτιστικών ζητημάτων, μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών, με σκοπό την τόνωση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης κάθε μέλους του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.

Συμφώνησαν:

Να συστήσουν το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών (ACForum) με τη συμμετοχή των ακόλουθων χωρών: Βολιβία, Κίνα, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ιράν, Ιράκ, Ιταλία και Περού, ως πλατφόρμα διαλόγου και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Το Φόρουμ θα είναι ανοικτό σε μελλοντικές διευρύνσεις βάσει συναίνεσης.

Να ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας σε όλους τους συναφείς τομείς.

Να διεξάγουν διάλογο και διαβουλεύσεις με σκοπό τη διαμόρφωση συντονισμένων θέσεων σε περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα μείζονος σημασίας σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών οργανισμών, όπως η UNESCO.

Να εξετάσουν τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους για την ενδυνάμωση των προσπαθειών του ACForum ως προς τη βελτιστοποίηση της χρήσης του πολιτισμού ως αποτελεσματικού εργαλείου για τη σύγχρονη διπλωματία.

Να συνεργαστούν, με τον κατάλληλο τρόπο και σε συντονισμό με την UNESCO, προκειμένου να διασφαλίσουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των μελών του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.

Τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν στη διοργάνωση μίας Υπουργικής Διάσκεψης του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών ανά έτος. Η Προεδρία της ετήσιας Υπουργικής Διάσκεψης θα ασκείται εκ περιτροπής μεταξύ των συμμετεχόντων Κρατών.

Η επόμενη Υπουργική Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί το 2018, στη Βολιβία. Το Περού εξέφρασε ετοιμότητα για να φιλοξενήσει την ετήσια Διάσκεψη του 2020 και το Ιράκ εκείνη του 2021.