Τη διαφθορά στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό τομέα προσπαθεί να καταπολεμήσει η Κίνα

ResearchWordleΣύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, η Κίνα βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής του τρόπου διαχείρισης των κρατικών κονδυλίων για έρευνα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αναλάβουν τη διαχείριση αυτή ανεξάρτητα ινστιτούτα ώστε να περιοριστεί η ακαδημαϊκή διαφθορά και να ενισχυθεί η  καινοτομία. Ειδικότερα, η κεντρική κυβέρνηση δεν θα είναι πλέον υπεύθυνη για τα ερευνητικά έργα, αλλά θα μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή σε ανεξάρτητα ινστιτούτα που θα διαχειρίζονται την κρατική χρηματοδότηση με διαφανή τρόπο. Η Κίνα ήδη διαθέτει τέτοια ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Φυσικών Επιστημών, που ιδρύθηκε το 1980.  Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δημιουργηθούν και άλλα τέτοια ιδρύματα.