Διακανονισμός ΕΕ-Κίνας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

chinaeuΎστερα από εντατικές συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κινεζικής κυβέρνησης επήλθε φιλικός διακανονισμός σχετικά με την έρευνα της πρώτης για τις κινεζικές τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την επίσημη απόφαση ότι δεν θεωρεί πλέον απαραίτητο να συνεχίσει αυτή την έρευνα. Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν στις 18 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Κίνας.

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, τα κύρια σημεία του διακανονισμού περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Ανάθεση σε ανεξάρτητο φορέα της παρακολούθησης των κινεζικών και ευρωπαϊκών αγορών τηλεπικοινωνιακών δικτύων
  • Διασφάλιση πρόσβασης στον αντίστοιχο κινεζικό φορέα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, χωρίς διακρίσεις.
  • Ίση μεταχείριση των εταιρειών που υποβάλουν προσφορές για δημόσια έργα χρηματοδοτούμενα από την έρευνα και την ανάπτυξη
  • Προώθηση από την ΕΕ και την Κίνα του έργου της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για τις εξαγωγικές πιστώσεις, στόχος του οποίου είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένων πεδίων στο χώρο

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή