Ξεκίνησε στο Πεκίνο ο διάλογος επιστημόνων ΕΕ-Κίνας

Source: Ministry of Foreign Affairs, China

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών, Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα επεξεργάζονται τρόπους για την περαιτέρω  βελτίωση των σχέσεών τους. Η Ατζέντα Στρατηγικής Συνεργασίας EE-Κίνας για το 2020 αποτελεί το βασικό πλαίσιο όπου πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις για να έλθουν οι δύο πλευρές πιο κοντά. Καθώς και οι δύο αυτές πλευρές επιθυμούν την ενίσχυση του διαλόγου, πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Απριλίου στο Πεκίνο συνέδριο με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα.  Από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσεκλήθησαν 12 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος εκπροσώπησε την Ελλάδα, μιλώντας για ανταλλαγές φοιτητών, την ανάγκη συνεργασίας στον τομέα των ΜΜΕ και αλλά και ενίσχυσης της γνώσης για τον τρόπο που λειτουργεί η Κίνα στην Ευρώπη και τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρώπη στην Κίνα.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Κρατικό Ξενώνα Diaoytuai. Η θεματική βασίστηκε σε τέσσερις άξονες: Την Ειρήνη και Ασφάλεια, την Ανάπτυξη και Ευημερία, την Καινοτομίας και Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις Ανταλλαγές. Βασικοί ομιλητές ήταν ο βοηθός Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Liu Haixing, και ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για Θέματα Ασίας, Gunnar Wiegand.  Άλλοι ομιλητές ήταν ο πρώην Πρέσβης της Κίνας στη Γερμανία, Mei Zhaorong, ο Σύμβουλός της ΕΥΕΔ για την Ασία και τον Ειρηνικό, Michael Reiterer, και ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα, Hans-Dietmar Schweisgut.

Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο επιβεβαίωσε τη διάθεση των δύο πλευρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Παρόλο που δεν αγνοήθηκαν κάποιες διαφορές στην προσέγγιση και την επιχειρηματολογία ΕΕ-Κίνας, βασικό συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω σύσφιγξης των σχέσεων και συντονισμού. Ο διάλογος που ξεκίνησε στην κινεζική πρωτεύουσα αναμένεται να συνεχιστεί.