Οι Global Times αναλύουν την κινεζική οπτική της ελληνικής κρίσης

Global TimesΣύμφωνα με το βασικό άρθρο της εφημερίδας Global Times, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουλίου 2015, η Κίνα ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς η τελευταία αποτελεί χώρα κλειδί στο πλαίσιο της αναβίωσης του Δρόμου του Μεταξιού. Όσον αφορά την περαιτέρω συμμετοχή του στην ελληνική κρίση, το Πεκίνο δρα προς όφελος τόσο της Αθήνας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί, άλλωστε, τα συμφέροντά του στην προσπάθεια προστασίας των επενδύσεών του αλλά και περιορισμού της ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τους Global Times, η Ελλάδα θα μείνει στην ευρωζώνη ακόμα και αν απορρίψει τους όρους του μνημονίου. Όπως χαρακτηριστικά γράφει, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται κατά μείζονα λόγο πίσω από τη διάσωση της Ελλάδας και έτσι η Κίνα μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση…Η Κίνα πρέπει τώρα να είναι προσεκτική για το πως η ευρωζώνη θα αποκαταστήσει την τάξη μέσα στα ελληνικά συντρίμια και τι συνέπειες θα κληθεί να αντιμετωπίσει».