Καθεστώς παρατηρητή στη Συμμαχία του Ειρηνικού απέκτησε η Ελλάδα

GeorgeTsiprasH Ελλάδα απέκτησε επισήμως καθεστώς παρατηρητή στη Συμμαχία του Ειρηνικού. Πρόκειται για έναν μηχανισμό ενοποίησης και συνεργασίας ανάμεσα στην Κολομβία, το Περού, το Μεξικό και τη Χιλή που έχει σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, αγαθών και κεφαλαίου. Η Συμμαχία του Ειρηνικού αποδίδει μεγάλη σημασία στην οικονομική συνεργασία. Με συνολικό πληθυσμό 214.1 εκατομμύρια κατοίκους,  ΑΕΠ 2,184.58 δις δολάρια, ρυθμό ανάπτυξης 3.65% ως ποσοστό του ΑΕΠ και άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 82.98 δις δολάρια  αποτελεί πολύ σημαντική αγορά. Παράλληλα, η Συμμαχία δίδει μεγάλη έμφαση στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τις χώρες που συμμετέχουν. Μέχρι πρόσφατα τριάντα δύο κράτη είχαν καθεστώς παρατηρητή στη Συμμαχία του Ειρηνικού. Σε αυτές ανήκε η Τουρκία η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στη Λατινική Αμερική. Δεν είναι τυχαίο ότι η Συμμαχία του Ειρηνικού έχει ήδη ιδρύσει γραφείο στη γειτονική χώρα. Καθεστώς παρατηρητή έχουν, ακόμα, ισχυρά κράτη όπως η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Γερμανία, η Γαλλία και ο Καναδάς.

Με τη συμμετοχή της στη Συμμαχία του Ειρηνικού η Ελλάδα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μία πολύ μεγάλη και ανοιχτή αγορά, αποκτώντας δυνατότητα ταυτόχρονης προώθησης των προϊόντων της στο Μεξικό, την Κολομβία, τη Χιλή και το Περού. Αν, για παράδειγμα, η Ελλάδα συνεργαστεί με το Μεξικό σε κάποιο τομέα, θα μπορεί να κάνει το ίδιο και με τις υπόλοιπες τρεις χώρες αυτομάτως. Παράλληλα, τα οφέλη για την Ελλάδα θα είναι πολιτικά, καθώς αποκτάει δικαίωμα συμμετοχής στις συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται σε προεδρικό και υπουργικό επίπεδο.  Ειδικότερα, οι χώρες που συμμετέχουν, έχουν δυνατότητα εκπροσώπησης στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται είτε σε προεδρικό και πρωθυπουργικό είτε σε υπουργικό επίπεδο. Επίσης, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες  που ανταλλάσσονται μεταξύ των εταίρων της Συμμαχίας αλλά και σε άλλες διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο των επίσημων συνεδρίων. Μία χώρα, λοιπόν, που προσπαθεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική με περιορισμένα κρατικά κονδύλια όπως η Ελλάδα, πρέπει να επενδύει σε τέτοιους είδους πολυμερείς συνεργασίες που δεν προϋποθέτουν υψηλούς προϋπολογισμούς.

Η ναυτιλία και ο τουρισμός αποτελούν τους δύο βασικούς τομείς για τους οποίους η Ελλάδα αξίζει να συσφίγξει περαιτέρω τις σχέσεις της με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Για την ακρίβεια, στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των πλοίων με ελληνική σημαία που ναυλώνονται για τη μεταφορά των προϊόντων της Λατινικής Αμερικής και η αύξηση των τουριστικών ροών από τις χώρες της περιοχής αυτής προς την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων είναι μεγάλες. Οι χώρες της Συμμαχίας του Ειρηνικού αποτελούν μια ιδιαίτερα μεγάλη και ενδιαφέρουσα αγορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα, διεθνή εμπειρία και ανταγωνιστικά προϊόντα. Η κουλτούρα των χωρών αυτών, μάλιστα, είναι αρκετά κοντά στην ελληνική και για αυτό τον λόγο οι ελληνικές επιχειρήσεις τυγχάνουν ιδιαίτερα καλής υποδοχής.

H συμμετοχή της Ελλάδας στη Συμμαχία του Ειρηνικού ανακοινώθηκε επισήμως σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 στο Υπουργείο Εξωτερικών, Στην εκδήλωση μίλησαν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κος Γιώργος Τσίπρας και οι πρέσβεις των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στη Συμμαχία του Ειρηνικού, η κα Pia Busta από τη Χιλή, ο κος Tarcisio Navarrete από το Μεξικό, ο κος Jorge Roman από το Περού και ο κος Μιχαήλ Σκούφαλος, επίτιμος πρέσβης της Κολομβίας. Πλέον, η Ελλάδα και οι τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα συζητήσουν για τους επιμέρους τομείς συνεργασίας. Στην προοπτική αυτή εστίασαν όλοι οι ομιλητές όπως επίσης και στις δυνατότητες αποκόμισης αμοιβαίων κερδών.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε την ομιλία του κου Γιώργου Τσίπρα.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε την ομιλία της Πρέσβεως της Χιλής κας Pia Busta.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε την ομιλία του Πρέσβη του Περού κου Jorge Roman.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε την ομιλία του Πρέσβη του Μεξικού κου Tarcisio Navarrete.