Πρόγραμμα Ασιατικών Σπουδών από το ΕΛΙΑΜΕΠ

ASIAN STUDIESnewΤο Πρόγραμμα Ασιατικών Σπουδών του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει στόχο την ερευνητική παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ασία. Λαμβάνοντας υπόψη τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή στην Ασιατική Ήπειρο και τη διαρκή άνοδο της Κίνας σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος με σκοπό την κατανόηση των πολιτικών στην Ασία και την ανάλυση της στρατηγικής των βασικών παικτών. Οι κύριες δραστηριότητες του θα αφορούν τη συγγραφή ερευνητικών κειμένων και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και ημερίδων, ώστε να διευκολυνθεί η δημόσια συζήτηση.

Παρόλο που ο συγκεκριμένος τομέας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ελλάδα, το ΕΛΙΑΜΕΠ δημιουργεί το Πρόγραμμα Ασιατικών Σπουδών, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

Επίσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ έλαβε μέρος στον Πρώτο Διάλογο Ευρωπαϊκών και Κινεζικών Δεξαμενών Σκέψης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 6 και 7 Απριλίου 2016. Ακόμα,  έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό δίκτυο «New Med» του Ιstituto Affari Internazionali, που σε συνεργασία με το Torino World Affairs Institute συνδιοργάνωσαν στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2016 την ημερίδα: «Η Κίνα στη Μεσόγειο».

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Υπεύθυνοι Προγράμματος: Δρ. Θάνος Ντόκος (Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ) και Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος