Η Ελλάδα παραμένει βασικός προορισμός για τις κινεζικές επενδύσεις

Dr Frans-Paul van der Putten

Dr Frans-Paul van der Putten

Η ευρωπαϊκή πολιτική της Κίνας αποτελεί θέμα που απασχολεί πολιτικούς και ερευνητές. Φυσιολογικά ο ρόλος της Ελλάδας ως πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ακόμα πιο σημαντικός. Ο Δρ Frans-Paul van der Putten, ο οποίος είναι Ερευνητής στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Clingendael και ειδικός σε θέματα ασφαλείας, γεωπολιτικής και ανόδου της Κίνας ως μεγάλης δύναμης, έχει ασχοληθεί επισταμένως με την αναβίωση του Δρόμου του Μεταξιού που επιχειρεί το Πεκίνο και τον αντίκτυπο της στρατηγικής αυτής στην Ελλάδα. Με τις απαντήσεις που δίδει στο chinaandgreece.com συμβάλλει σε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων.

Ψάχνει η Κίνα – με δεδομένη την τρέχουσα πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα – εναλλακτικές για τις επενδύσεις της στη χώρα;

Η αστάθεια καθιστά την Ελλάδα λιγότερο ελκυστική ως προορισμό για τις κινεζικές άμεσες επενδύσεις, αλλά μένει να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει στις ήδη πραγματοποιηθείσες επενδύσεις. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας είναι ιδανική όσον αφορά τις επενδύσεις που σχετίζονται με την κινεζική μακροπρόθεσμη στρατηγική που ονομάζεται «Μία Ζώνη, ένας Δρόμος». Αν η ελληνική κυβέρνηση είναι ανοικτή για κινεζικές επενδύσεις σε υποδομές, και αν η Ελλάδα παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς η τρέχουσα πολιτική αστάθεια να φθάσει σε τέτοιο σημείο που να ασκείται βία, νομίζω ότι η Κίνα θα εξακολουθήσει να τη θεωρεί κατάλληλη χώρα για επενδύσεις σε υποδομές και συναφείς τομείς. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα είναι σε θέση να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπου επενδύσεων στο πλαίσιο της αναβίωσης του Δρόμου του Μεταξιού σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια και  σιδηροδρόμους, εκτιμώ πως η Ελλάδα εξακολουθεί να συνιστά βασικό προορισμό για τέτοιες άμεσες ξένες επενδύσεις.

Θα μπορούσε η Κίνα να δώσει δάνεια προς την Ελλάδα μέσω εργαλείων όπως η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS και η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών;

Η Κίνα μπορεί να δώσει δάνεια στην Ελλάδα σε διμερές επίπεδο, μέσω κινεζικών κρατικών τραπεζών ή επενδυτικών σχημάτων. Αν τα δάνεια συνδέονται με έργα υποδομών, η Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων θα μπορούσε να είναι ένα επιπλέον κανάλι μέσω του οποίου μπορούν να δοθούν χρήματα.  Η εν λόγω τράπεζα, βέβαια, αποτελεί φορέα όπου συμμετέχουν πολλά κράτη, πράγμα που σημαίνει πως τα πιθανά δάνεια δεν θα δοθούν μόνον από την Κίνα. Με δεδομένο το ενδιαφέρον που έχει η Ευρώπη για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων μαζί με την Κίνα, θα κληθούν εύλογα να εξετάσουν κατά πόσο η νέα αυτή τράπεζα – όταν αρχίσει να λειτουργεί – μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα και στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS, αυτή φαίνεται ότι πρωτίστως στοχεύει στην παροχή δανείων προς τις χώρες BRICS αυτές καθεαυτές και προς αναπτυσσόμενα κράτη. Σε αρχικό τουλάχιστον στάδιο, η Ελλάδα πολύ δύσκολα θα αποτελέσει υποψήφια χώρα προς χρηματοδότηση.