Υπέρ της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ η πλειοψηφία των Ελλήνων

OLPΑπό τα τέλη Φεβρουαρίου 2015, η ελληνική κυβέρνηση και οι διεθνείς πιστωτές συζητούν διάφορα μέτρα, τα οποία μπορούν να διευκολύνουν έναν προσωρινό συμβιβασμό ή μία μόνιμη συμφωνία. Η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων είναι  αναμφίβολα πολύ μεγάλης σημασίας. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση προτείνει τη συμμετοχή του κράτους σε μελλοντικές συναλλαγές και προκρίνει την ιδέα μιας ευρύτερης κοινοπραξίας, φαίνεται πλέον διατεθειμένη να ξεπεράσει τα εσωτερικά εμπόδια και να προχωρήσει. Η ελληνική κοινή γνώμη υποστηρίζει αυτή την πολιτική. Ειδικότερα, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς,  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πραγματοποίησε πρόσφατα μία ενδιαφέρουσα έρευνα. Σύμφωνα με αυτή, το 51% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, το 37% διαφωνεί και το 12% δεν απαντά. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν πιστεύει πλέον στη λογική του κρατισμού που ήταν ο κύριος λόγος για την έκρηξη του εθνικού χρέους σε προηγούμενες δεκαετίες.