Δεν επηρεάζεται η πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών ναυτιλιακών από την κρίση σύμφωνα με έρευνα της XRTC

XRTCΣύμφωνα με έρευνα της εταιρείας συμβούλων XTRC σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και ελληνικές και ξένες τράπεζες η ελληνική κρίση χρέους δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη δανειοδοτική ικανότητα των  εταιρειών αυτών.  Ειδικότερα, με βάση μια ειδική βαθμολόγηση από το 1 έως το 5 (1 = καθόλου, 5 = πάρα πολύ) προέκυψε μέσος όρος 1,8, που σημαίνει ότι η ελληνική κρίση έχει μικρή οικονομική επίπτωση στη χρηματοδότηση τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως οι τράπεζες από τη Γερμανία, την Κίνα και τη Γαλλία εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικές απέναντι στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.