Ελληνοκινεζική έρευνα για τον τρόπο κίνησης των πλοίων

NhognwmwnΑπό το 2012 Ελλάδα και Κίνα συνεργάζονται με εξαιρετική επιτυχία  για την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου στο οποίο μελετάται  η χρησιμοποίηση καύσιμου LNG από επιβατικά/οχηματαγωγά πλοία και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.  Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα από την ελληνική πλευρά είναι ο Ελληνικός Νηογνώμονας και το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας (ΤΕΙ-Α). Aπό την κινεζική πλευρά,  το Harbin Engineering University και το China International Marine Containers (Group) Ltd .  Στο έργο, μελετάται η μετατροπή της εγκατάστασης πρόωσης επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου αλλά και πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως καύσιμο το LNG.  Η ελληνική πλευρά έχει επικεντρωθεί στα επιβατικά/οχηματαγωγά πλοία και η κινεζική στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.  Σύμφωνα με τον Ελληνικό Νηογνώμονα τα ανοικτού τύπου επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία εκτελούν μικρούς πλόες σε όλη την ελληνική επικράτεια και κυρίως κοντά σε αστικές περιοχές, οπότε και η χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου θα έχει πολλαπλά οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το φυσικό περιβάλλον και την οικονομία.

Τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη νέων τεχνικών κανονισμών και διαδικασιών που απαιτούνται για την μετατροπή των εγκαταστάσεων πρόωσης σε τύπου διπλού καυσίμου LNG – Diesel.
  • Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση ενός κινητήρα LNG – Diesel.
  • Θεωρητική διερεύνηση των κρίσιμων τμημάτων του συστήματος προσαγωγής του καυσίμου LNG (Δεξαμενές καυσίμου, συστήματα σωληνώσεων κλπ.) για ανοικτού τύπου επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
  • Τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των συστημάτων ασφαλείας του πλοίου (συστήματα πυρασφάλειας, ανίχνευσης αερίων κλπ.).
  • Διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων ανεφοδιασμού LNG σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
  • Εκτίμηση του κόστους της διαδικασία της προτεινόμενης μετατροπής.
  • Εκτίμηση των περιβαλλοντικών οφελών που προκύπτουν (εκπομπές αερίων, ΕΕDI, EEOI).

Το εν λόγω ερευνητικό έργο (LNG – COMSHIP) υλοποιείται στο πλαίσιο της Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας- Κίνας 2012-2014, της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» της ΓΓΕΤ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Πηγή: Ελληνικός Νηογνώμων