Η αναξιοπιστία του ελληνικού σιδηροδρόμου αναγκάζει εταιρείες να παρακάμψουν την Ελλάδα

HPΛόγω της συνεχιζόμενης έντασης στην Ειδομένη, στα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Αυτό συμβαίνει διότι η σιδηροδρομική σύνδεση Πειραιά-Ειδομένης δε λειτουργεί, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η διασύνδεση στην Ευρασία μέσω Ελλάδας. Κάποιες εταιρείες έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή εναλλακτικά σχέδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Hewlett Packard, η οποία ήδη ξεκίνησε τη μεταφορά κάποιων εμπορευμάτων της μέσω του λιμανιού Κόπερ στη Σλοβενία. Όπως ακολούθως δηλώνει η εκπρόσωπός της Danièle Mason στην Καθημερινήη Hewlett Packard ναι μεν εξακολουθεί να πιστεύει στη σημασία του Πειραιά ως κέντρου διαμετακομιστικού εμπορίου αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να εξυπηρετήσει τους πελάτες της.

Μπορεί η Hewlett Packard να εφαρμόζει εναλλακτικό σχέδιο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων της, όμως πολλές εταιρείες παραμένουν εγκλωβισμένες. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω της κλειστής σιδηροδρομικής γραμμής πλήττουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. H ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιδράσει άμεσα ώστε η σιδηροδρομική γραμμή να ανοίξει και οι μεταφορές να συνεχιστούν κανονικά. Η Ελλάδα – κατά μείζονα λόγο ο Πειραιάς – δεν πρέπει να αποτελούν διαμετακομιστικό κέντρο μόνο γεωγραφικά αλλά και πρακτικά.