Μελέτη του ΙΟΒΕ επικεντρώνεται στον οικονομικό αντίκτυπο της πώλησης του ΟΛΠ

IOBEΣκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των οικονομικών επιδράσεων από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μελέτης προσδιορίζονται οι αναμενόμενες επιδράσεις στα δημοσιονομικά έσοδα, στην επενδυτική δραστηριότητα και στο επίπεδο δραστηριότητας του ΟΛΠ που αναμένεται να προκύψουν με την ολοκλήρωση του project. Επιπλέον, αναδεικνύονται οι καταλυτικές επιδράσεις σε συνδεδεμένες δραστηριότητες, όπως οι χερσαίες μεταφορές, ο τουρισμός και ο κλάδος των logistics. Τέλος, συναθροίζοντας τις άμεσες και τις καταλυτικές επιδράσεις, ποσοτικοποιούνται οι πολλαπλασιαστικές μακροοικονομικές επιδράσεις, με τη χρήση των υποδειγμάτων για την ελληνική οικονομία που διαθέτει το ΙΟΒΕ.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.