Τι σημαίνει η ένταξη του γιουάν στα SDR του ΔΝΤ;

Source: IMF

Source: IMF

Από την 1η Οκτωβρίου 2016 το κινεζικό εθνικό νόμισμα γιουάν συμπληρώνει πλέον το αμερικανικό δολάριο, το ιαπωνικό γιεν, τη βρετανική στερλίνα και το ευρώ στο καλάθι SDR (Special Drawing Rights) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρόκειται για εξέλιξη, η οποία υπογραμμίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι κινεζικές στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων φιλελευθεροποίησης της οικονομίας της χώρας. Όσον αφορά το ίδιο το Ταμείο, πλέον είναι περισσότερο αισιόδοξο πως το καλάθι SDR θα αυξήσει τη δυναμική του στη διεθνή αγορά.

Από τη δική της πλευρά, η Κίνα αντιλαμβάνεται την εξέλιξη ως αναγνώριση της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης του γιουάν στις χρηματοπιστωτικές και εμπορικές συναλλαγές αλλά και της γενικότερης ανόδου της οικονομίας της σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε γενικές γραμμές η ένταξη του γιουάν στα SDR του ΔΝΤ αποτελεί ένα βήμα στο δρόμο για τη διεθνοποίηση του νομίσματος. Ο δρόμος αυτός, ωστόσο, θα είναι μακρύς.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του Γιώργου Τζογόπουλου για την ένταξη του γιουάν στα SDR.