Η Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Αγία Πετρούπολη

St. Petersburg

St. Petersburg International Economic Forum

Στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ το οποίο πραγματοποιείται στην Αγία Πετρούπολη, έγινε συνεδρία με θέμα τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας των BRICS. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυτής, επιβεβαιώθηκε ότι η νέα αυτή τράπεζα θα ανοίξει την 1η Ιανουαρίου 2016 και τονίστηκε ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι χώρες των Ηνωμένων Εθνών. Βασικός ομιλητής ήταν ο πρώτος διοικητής της , ο Ινδός τραπεζίτης K.V. Kamath.