Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τις χώρες BRICS

bricsΤο Πανεπιστήμιο Πειραιώς θα πραγματοποιήσει το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις χώρες BRICS.  Tο πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει διαλέξεις για την ιστορία και το πολιτικό σύστημα της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νοτίου Αφρικής, και επίσης την εξωτερική τους πολιτική και την επενδυτική στρατηγική τους. Το μεταπτυχιακό αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη γνώση με πρακτική κατάρτιση στις διάφορες επιστημονικές ανάγκες που γεννά η κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση στα κράτη BRICS, όπου στρατηγική, πολιτική, δίκαιο, οικονομία και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται, αλλά και αναλυτικές ικανότητες με χρήση σύγχρονων μεθόδων έρευνας.

Προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2015.

Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.