Επίσκεψη της Κινεζικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα

Η κινεζική αντιπροσωπεία από την CSHRS στο ΙΔΟΣ

Αντιπροσωπεία της Κινεζικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (CSHRS) επισκέφθηκε την Αθήνα στις 5 και 6 Ιουλίου 2018 .  Η εν λόγω εταιρεία είναι η μεγαλύτερη μη κυβερνητική οργάνωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Με επικεφαλής τον αντιπρόεδρό της, Καθηγητή Fu Zitang, η κινεζική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), το Macropolis και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αντάλλαξε απόψεις με διακεκριμένους Έλληνες δημοσιογράφους, ερευνητές και καθηγητές. Μεταξύ αυτών ήταν ο Διευθυντής του EPLO, καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης και ο Διευθυντής του ΙΔΟΣ, Δρ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης.

Η κινεζική αντιπροσωπεία από την CSHRS με το Δρα Γιώργο Ν. Τζογόπουλο

Η κινεζική αντιπροσωπεία ανέλυσε διεξοδικά τα βήματα που πραγματοποιούνται τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες στην Κίνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Έδωσε, επίσης, έμφαση στη μάχη που δίδεται για την καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς περίπου 68 εκατομμύρια άνθρωποι δε ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας από το 2012 και μετά. Παρόλο που στη Δύση υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη για την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προαναφερθείσα επίσκεψη υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου για το ζήτημα αυτό καθώς και τις υπάρχουσες ευκαιρίες για αυξημένη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και κινεζικών φορέων.