Ο κ. Wolfgang Münchau αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητα του νέου Μνημονίου

Wolfgang Münchau

Wolfgang Münchau

Ο κ. Wolfgang Münchau είναι ίσως ο πιο σημαντικός Ευρωπαίος αναλυτής για θέματα που άπτονται της ευρωζώνης. Ο ιδρυτής και διευθυντής του Eurointelligence και τακτικός αρθρογράφος των Financial Times έχει παρακολουθήσει στενά την ευρωπαϊκή κρίση χρέους από την έναρξή της το 2009. Υπήρξε, επίσης, ακριβής στις περισσότερες από τις προβλέψεις του για την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης. Από τον Μάιο του 2010, για παράδειγμα, είχε προβλέψει σωστά ότι η αναδιάρθρωση του χρέους ήταν απλώς θέμα χρόνου.

Μιλώντας αποκλειστικά στο  chinaandgreeece.com, ο κ. Münchau σχολίασε το εξελισσόμενο ελληνικό δράμα και τις συζητήσεις για το τρίτο πακέτο διάσωσης.  Είπε, λοιπόν: «Νομίζω ότι παρόλο που η πιθανότατα μιας συμφωνίας είναι πολύ μεγάλη, η πιθανότητα μακροπρόθεσμής επιτυχίας είναι πολύ μικρή. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω αδυναμίας εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μελλοντικά, λόγω κάλυψης δημοσιονομικών κενών με περαιτέρω λιτότητα και λόγω έλλειψης προθυμίας από τους πιστωτές να αποδεχθούν ελάφρυνσης του χρέους. Έτσι, η συζήτηση περί Grexit θα επανέλθει σε κάποιο σημείο, αν και δεν νομίζω αυτό να γίνει άμεσα».