Έρευνα του Youthonomics δείχνει πως η ποιότητα ζωής για τους νέους είναι καλύτερη στην Κίνα σε σχέση με το Νότο της Ευρώπης

youthonomicsΗ ποιότητα ζωής για τους νέους σε όλο τον κόσμο είναι θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Το «2015 Global Index» που δημοσιεύθηκε από το Youthonomics περιλαμβάνει αξιοσημείωτα συγκριτικά στοιχεία. Χρησιμοποιώντας 59 διαφορετικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα η ανεργία των νέων, η ποιότητα και το κόστος της εκπαίδευσης, η δυνατότητα των νέων να εξασφαλίσουν στέγαση, το δημόσιο έλλειμμα, η πρόσβαση στην τεχνολογία, οι πολιτικές και θρησκευτικές ελευθερίες, η μέση ηλικία των εκλεγμένων ηγετών και άλλα,  κατατάσσει 64 χώρες ανάλογα με τις συνθήκες προόδου και ευημερίας που παρέχουν στους νέους ανθρώπους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν, μεταξύ άλλων, πως οι νέοι κάτω των 25 ετών έχουν καλύτερη ζωή στην Κίνα σε σχέση με την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, παρά το διαφορετικό επίπεδο πολιτικών ελευθεριών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα αποφάσισε να επενδύσει για να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για τη νεολαία. Αντίθετα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης προσφέρουν μάλλον περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.