Οι υπηρεσίες μας

logo (1)Η ιστοσελίδα chinaandgreece.com είχε στόχο να συνεισφέρει σε μία καλύτερη κατανόηση της Κίνας στον κόσμο (με έμφαση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση) σε πολιτικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο. Λειτούργησε ως πλατφόρμα που έδιδε τη δυνατότητα διερεύνησης νέων συνεργασιών σε καινούρια πεδία και ανάλυσης θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας για τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, η ιστοσελίδα chinaandgreece.com πραγματοποίησε συγκεκριμένες μελέτες  και στρατηγικές αναλύσεις για θέματα που άπτονται των κινεζικών υποθέσεων.