Διεθνής προβολή του λιμανιού του Πειραιά

korkidisΠραγματοποιήθηκε στις 26-28 Νοεμβρίου 2014, στη Βαρκελώνη, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Μεσογειακών Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME), στο πλαίσιο της οποίας βραβεύτηκαν πρώην Πρόεδροι και μέλη του δικτύου της, που συνετέλεσαν στο παρελθόν στην ανάπτυξη και την ευημερία  της περιοχής της Μεσογείου. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ASCAME, κ. Μ. Σουκέρ και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Βαρκελώνης, κ. Μ. Βαλς, τίμησαν με ειδικό μετάλλιο αναγνώρισης την οικογένεια του εκλιπόντος Προέδρου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς,  Γ. Κασιμάτη.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ναυτιλίας της ASCAME, κ. Βασίλης Κορκίδης, σε ειδική τελετή του ετήσιου συνεδρίου των Μεσογειακών χωρών “Economic Leaders 2014”, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του: «Το Ε.Β.Ε.Π. είναι από τα πιο παλαιά μέλη της ASCAME, από τότε που ιδρύθηκε, το 1982. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πριν από ένα χρόνο και κάτι, εντελώς ξαφνικά, κλήθηκα να αντικαταστήσω έναν αναντικατάστατο άνθρωπο, το Γιώργο Κασιμάτη, τον τελευταίο Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. για 27 συναπτά έτη ((1986-2013) και επίσης Αντιπρόεδρο της ASCAME.

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στις νέες αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων, τις οποίες θα ήθελα να σας αναφέρω επιγραμματικά και προς ενημέρωσή σας:

1) H διεύρυνση των υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Π. δεν σταμάτησε στη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης («One Stop Shop»), το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τη δημιουργία του Σώματος Διαμεσολάβησης για την επίλυση εμπορικών διαφορών, την έκδοση πιστοποιητικών και την θεώρηση καταστατικών, αλλά επεκτάθηκε και στη βελτίωση των καθημερινών συναλλαγών με τη δημιουργία και λειτουργία του «WEBEVEP», το οποίο πρόκειται να συνδεθεί με το «WEBASCAME».

2) Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση  των διαδικασιών, που αφορούν στην ίδρυση μιας επιχείρησης, αλλά και εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις αποτελούν βασική και αυτονόητη υποχρέωσή μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ε.Β.Ε.Π. εμπλέκεται ενεργά στο έργο της ενίσχυσης και αναβάθμισης του επιπέδου των υπηρεσιών, που απαιτεί το πολύπλευρο αντικείμενο της αδειοδότησης.

3) Η πρόταση του Επιμελητηρίου μας αφορά στην ικανότητα των Επιμελητηρίων να παρέχουν σημαντικές, υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και κυρίως να μετεξελιχθούν σε Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε. Επ.), προσφέροντας ουσιαστικά δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, να προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στους εργαζόμενους των βιομηχανικών κλάδων, με την εξουσιοδότηση να πιστοποιεί προσόντα, σε συνεργασία και με διεθνή Ινστιτούτα. Ήδη, το Επιμελητήριό μας, το πέτυχε με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 1500 ανέργων, το οποίο πρόκειται να επαναληφθεί, αυτή τη φορά για 2.500 εργαζόμενους και επαπειλούμενους με ανεργία εργαζόμενους της βιομηχανικής ζώνης και για το οποίο το Ε.Β.Ε.Π. θα ενημερώσει αναλυτικά όλα τα Επιμελητήρια της ASCAME, ως μια καλή πρακτική, που και εκείνα μπορούν να εφαρμόσουν.

4) Στο πλαίσιο της ανάδειξης του διαμετακομιστικού ρόλου του Λιμανιού του Πειραιά, δρομολογήσαμε τη διαδικασία εγγραφής ξένων επιχειρήσεων με ελληνικό Α.Φ.Μ. στο εξαγωγικό Μητρώο του Επιμελητηρίου. Ως εκ τούτου, διευκολύνονται οι σχετικές transit διαδικασίες, αλλά και το θέμα των πιστοποιητικών καταγωγής εξαγωγικών προϊόντων.

5) Τα Επιμελητήρια, ως θεσμοθετημένοι σύμβουλοι της κυβέρνησης, παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στο Κράτος, καθώς επίσης και στην τοπική επιχειρηματικότητα, καθώς συμβουλεύουν, ενημερώνουν, εκπροσωπούν, υποστηρίζουν, προάγουν και συμμετέχουν στα εθνικά και διεθνή κέντρα λήψης των αποφάσεων, χωρίς κανένα κόστος. Η επιδίωξή μας είναι να εξελιχθεί το Ε.Β.Ε.Π. σε ένα σύγχρονο εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην πόλη και το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και την ευρύτερη  περιοχή της Μεσογείου.

6) Εν κατακλείδι, είναι προφανές ότι μέσω και του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του, το Επιμελητήριο θα λειτουργεί ως “one stop shop” υπηρεσία με ανταποδοτικά οφέλη, διευκολύνοντας την ίδρυση, τη χορήγηση, την πιστοποίηση και την αδειοδότηση μιας επιχείρησης, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά κυρίως θα βοηθήσει τις μικρές και μεγάλες, παλιές και νέες εταιρείες να επιστρέψουν στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Θα ήθελα, αρχικά, να προτείνω στην Εκτελεστική Επιτροπή της ASCAME, να αναλάβει την πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός δικτύου λιμανιών και από τις δυο πλευρές της Λεκάνης της Μεσογείου, ικανό να χειριστεί εκείνα τα  φορτία των πλοίων, που δεν καταφέρνουν να φτάσουν στον προορισμό τους, στο χρόνο ή στην κατάσταση που είχε προσυμφωνηθεί, με αποτέλεσμα την αλλοίωση και πιθανή εγκατάλειψή τους (“distressed cargoes“). Τα εν λόγω φορτία δεν είναι απαραίτητα επικίνδυνα και μπορούν να ανακυκλωθούν για την παραγωγή ενέργειας και την πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Είμαι περήφανος, γιατί η Χώρα μου, η Ελλάδα, επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με όσες ιδιωτικές επιχειρήσεις επέζησαν, κατά τη μακρά διάρκεια της βαθειάς ύφεσης. Θα θέλαμε, επίσης, αφού μας το επιτρέψετε, να εκφράσουμε περαιτέρω το ενδιαφέρον μας και στον τομέα της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται παγκοσμίως στην πρώτη θέση, όσον αφορά στα ιδιόκτητα φορτηγά πλοία.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, η Βιομηχανία της Μεσογείου μπορεί να υποστηρίξει το σημαντικό ρόλο της ανάπτυξης και της αύξησης θέσεων εργασίας, κλειδί για μια ανταγωνιστική και καινοτόμο οικονομία. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα τελευταία στοιχεία, έπειτα και από την έγκριση της συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ και COSCO για τη νέα επένδυση ύψους 230 εκατ. ευρώ στον Πειραιά, που ανοίγει το δρόμο για τα εξαγωγικά σχέδια του Πεκίνου σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα οποία αναμένεται αύξηση 30% στη μεταφορά containers στη Μεσόγειο τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 230.000.000 ευρώ, αυξάνεται η ετήσια δυναμικότητα των Προβλητών II και III σε 6.200.000 TEU (κιβώτια) από 3.700.000, το μεταβλητό αντάλλαγμα παραμένει σταθερό στο 24,5% επί των εσόδων της ΣΕΠ, ενώ επεκτείνονται τα σταθερά ανταλλάγματα I και ΙΙ (ενοίκια έκτασης και μήκος προβλητών) και στο Δυτικό Προβλήτα III. Επιπλέον, η Καθαρά Παρούσα Αξία της Σύμβασης ΣΕΠ αυξάνεται από 498 εκατ. ευρώ σε 678 – 1.073 εκατ. ευρώ και κατασκευάζεται από τη ΣΕΠ Α.Ε. για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε., ο νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών με ευνοϊκούς χρηματοοικονομικούς όρους.

Πρώτα απ’ όλα όμως, η προώθηση της βιομηχανικής πολιτικής στη Μεσόγειο, απαιτεί να δοθεί παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στο εμπόριο, όσο και στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Ως μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, θα επιδιώξουμε να βελτιωθεί η επικοινωνία, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τη δημιουργία μιας ελάχιστης, αμοιβαίας συμφωνίας για μια πετυχημένη, οικονομική, επιχειρηματική συνεργασία..».