Η εμπειρία μιας ελληνοκινεζικής οικογένειας

«Κινέζοι και Έλληνες, παρά τις διαφορές στην κουλτούρα μας, έχουμε θεμελειώδεις ομοιότητες», τονίζουν ο Αλέξης και η Σέλμα. Η ιστορία τους ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια στα βάθη της Κίνας. Εδώ και λίγους μήνες βρίσκεται στην αγκαλιά τους, ο πρώτος τους γιος, ο Ζέφυρος. Αν πιάσουν οι ευχές των γονιών του, θα πάρει προίκα «την δημιουργικότητα και το χιούμορ των Ελλήνων την εργατικότητα και την πειθαρχία των Κινέζων και θα μιλάει άπταιστα τις δύο γλώσσες».

Read more

‘Hong Kong taught me to look towards the future’

Europe is my home but the place where people can earn money is Asia’ was the reply Alexia Petrakakou gave to me when I asked her opinion about Hong Kong. Being in her 30s, Alexia is working at a British company after studying marketing in London. She has lived in seven countries and speaks English, French, Italian, Portuguese and Chinese along with Greek.

Read more

‘Chinese people can offer you their friendship, should you are honest and sincere’

I went for first time to China in 2009 and I felt that it was like a natural environment for me. I guess this happened because of my ability to communicate with the world and my love for the country’, says Christina Alfieri.  Christina is 33 years old. She studied pedagogics at the University of Patras and economics at the Athens University of Business and Economics.

Read more

The academic debate and the multipolar world

After the breakdown of the Soviet Union, no country in the globe could counterbalance the US in military, economically and cultural terms. The new millennium after the terrorist atrocities, however, came to challenge in the first base Washington’s primary soft power status.

Read more

George Tzogopoulos comments on the occasion of the 60th anniversary of the National People’s Congress for People’s Daily

On the occasion of the  60th anniversary of the National People’s Congress Dr George Tzogopoulos was asked by People’s Daily newspaper to comment on the Chinese political system. In his interview, Tzogopoulos focused on the Beijing speech of President Xi Jinping in which the Chinese leader stressed adherence to China’s political path. 

Read more

Analyzing the profile of Chinese immigrants in Greece

‘We have provided clothes to many Greeks during the crisis’ says Li while supervising a truck transporting textiles in the center of Athens. ‘Where is the truck heading to?’ I ask. ‘To Larissa’, he replies.  In the Chinese neighborhood of Athens, ‘ni-hao’ greetings are often mixed with ‘kalimera’ ones.

Read more