Τη συμμετοχή της στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων ίσως εξετάσει η Ελλάδα

To Vima

To Vima

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικού, κ. Γιώργος Τσίπρας, ενδιαφέρεται να εξετάσει αν η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες χώρες της ευρωζώνης το έχουν ήδη πράξει, ο ίδιος πρόκειται να αναζητήσει μία αντίστοιχη ευκαιρία για την Ελλάδα.