Η ΒΙΑΝΕΞ βοηθάει ασθενείς να μετρήσουν τη χοληστερόλη τους

Alpha Bank Numismatic collection

Η ΒΙΑΝΕΞ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με κύριο γνώμονα την Ιατρική Επιστήμη, διενεργεί, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, Πανελλήνιο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών για τη μέτρηση LDL χοληστερόλης, με τον τίτλο «Εμείς και εσείς μετράμε …την LDL».

Το συνολικό πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 15.000 μετρήσεις LDL χοληστερόλης σε όλη την Ελλάδα και θα έχει διάρκεια για τους μήνες από Σεπτέμβριο  έως Δεκέμβριο  2015.

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών «Εμείς και εσείς μετράμε …την LDL», ,  θα παρέχει τη δυνατότητα στον πληθυσμό και ειδικά στις ευάλωτες κοινωνικά-οικονομικά ομάδες  με τις εντονότερες επιπτώσεις από την οικονομική κρίση  να μετρήσουν δωρεάν την «κακή»  LDL  χοληστερόλη τους, το σημαντικότερο λιπιδαιμικό παράγοντα  καρδιαγγειακού κινδύνου.

Όπως έχει καταδειχθεί από πολλές μελέτες, η καρδιαγγειακή νόσος είναι το κύριο αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως και συνιστά ένα μείζον πρόβλημα υγείας. Μία πρόσφατη αναφορά από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας έδειξε ότι στην Ελλάδα υπάρχει αύξηση της θνησιμότητας λόγω στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) κατά 11% μεταξύ των ετών 1972 έως 2005. Σε άτομα μάλιστα ηλικίας <65 ετών, η Ελλάδα είχε την 4η υψηλότερη θέση όσον αφορά το ποσοστό θνησιμότητας από ΣΝ στην Ευρώπη για τους άνδρες και την 4η υψηλότερη στις γυναίκες.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Ο καλύτερος έλεγχος και η συμμόρφωση των ασθενών, μέσω της παροχής δωρεάν εργαστηριακών εξετάσεων της LDL χοληστερόλης . Ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα ( έλλειψη ασφάλισης,  κλπ), θα μπορούν να μετρήσουν την LDL χοληστερόλη τους  και στη συνέχεια να  ελέγχονται από τον θεράποντα ιατρό τους
  • Η αναγνώριση των ασθενών που βρίσκονται εκτός στόχου, από τους θεράποντες ιατρούς, με σκοπό την σωστή ρύθμισή τους και προστασία τους από τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
  • Η άμεση συμβολή στην κινητοποίηση του πληθυσμού για τη καλύτερη πρόληψη στην υγεία του

Η συνολική διαχείριση του προγράμματος έχει ανατεθεί στην εταιρεία  AID PLUS CARE, “APC”, με εξειδίκευση σε Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών, η οποία διαθέτει εμπειρία στην παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών και πιστοποίηση στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.  Η “APC θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος και την υποστήριξη που τυχόν χρειαστεί. Η  APC θα παραδίδει  τα κουπόνια δωρεάν μέτρησης της LDL χοληστερόλης στους γιατρούς

Ο κάθε συμμετέχων ιατρός  θα παραλαμβάνει τουλάχιστον 10 κουπόνια μέτρησης LDL  και η εξέταση θα γίνεται στο Πανελλήνιο δίκτυο του Ομίλου Εταιρειών Υγείας  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Επίσης θα φροντίζει έτσι ώστε οι ασθενείς του να πραγματοποιήσουν  την δωρεάν μέτρηση LDL, εντός της διάρκειας του Προγράμματος.

Όσοι ενδιαφέρονται να  συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας  Λιπιδιολογίας,  Αθηροκλήρωσης  και Αγγειακής Νόσου (Ε.Ε.ΛΙ.Α.) (www.eelia.gr), όπου θα υπάρχει ανάρτηση   με  λεπτομέρειες του προγράμματος  και  να δηλώσουν συμμετοχή , συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση. Η συμμετοχή  είναι ανοικτή για όλους τους ιδιώτες ιατρούς  που διαχειρίζονται ασθενείς, στους οποίους κρίνεται απαραίτητη η μέτρηση της LDL- χοληστερόλης.